Op pad
met de CXO

Exploratie. Het bracht ons naar de maan, leverde ons revolutionaire uitvindingen op en voedt de menselijke nieuwsgierigheid al zolang heugt. Nu is het tijd om deze vaardigheid in te zetten voor een nieuwe gedeelde missie: het vernieuwen van de overheid. Chief Exploration Officer (CXO) Suzanne Potjer gaat aan de slag.

Lees meer
Meld je aan!

Nieuwsbrieven

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsgierig naar de verkenning van de CXO? Wil jij inspiratie opdoen en leren van andere praktijken? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelding is gelukt!

Lees en ga akkoord met het privacybeleid om je aan te melden.

Over de CXO

De Nederlandse overheid staat voor een belangrijke vernieuwingsopgave. Of het nu gaat om de energietransitie, maatwerk in het sociaal domein, ondermijnende criminaliteit of wijkvernieuwing: op talloze maatschappelijke vraagstukken merken bestuurders en ambtenaren vrijwel dagelijks dat hun werk anders moet. Het ‘oude’ model van top-down beleid volstaat niet meer; de noodzaak van samenwerken, experimenteren en leren groeit.

Wie goed kijkt, ziet echter dat de overheid al in deze richting verandert. Op allerlei plekken en in vele initiatieven ontstaan beloftevolle nieuwe coalities, nieuwe werkwijzen en nieuwe soorten instrumenten die helpen om ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken beter te beantwoorden. Het probleem is alleen: deze praktijken zijn nog te vaak geïsoleerd van elkaar, als eilandjes waarop iedereen zijn eigen wiel uitvindt.

Dat moet anders. Om echt vooruitgang te boeken, moeten we veel beter van elkaar leren en méér samen optrekken. Met de inzet van een Chief Exploration Officer wordt hierin een belangrijke stap gezet.

De Chief Exploration Officer – CXO in het kort – is een spiksplinternieuw initiatief dat geheel gericht is op het leren van elkaar. CXO Suzanne Potjer gaat op ontdekkingstocht, zoekt inspirerende praktijkvoorbeelden en brengt mensen met elkaar in contact. Via een regelmatige nieuwsbrief en social media doet ze verslag van haar verkenning en schrijft ze op aansprekende wijze over allerlei onderwerpen die raken aan het brede thema van overheidsvernieuwing.

Suzanne Potjer
CXO

Drie vragen over de CXO

Wie is de CXO?

Suzanne Potjer is bestuurskundige en een gedreven aanjager van vernieuwing in het publieke domein. In de afgelopen jaren schreef ze verschillende publicaties, bouwde ze leergemeenschappen op en adviseerde ze bestuurders en ambtenaren over nieuwe manieren van werken.

Waar is de CXO chief van?

De CXO is geen formele rol binnen een organisatie maar een informele aanjager van de beweging van overheidsvernieuwing. De titel benadrukt het belang van de exploratie-opgave: alleen als we samen optrekken en van elkaar leren, zijn we in staat om met elkaar een grote verandering teweeg te brengen.

Wie support de CXO?

De CXO wordt mogelijk gemaakt door Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als initiator van onder meer de City Deals en de Dag van de Stad houdt Agenda Stad zich dagelijks bezig met samenwerken, experimenteren en leren. Met de CXO geeft Agenda Stad een extra impuls aan de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen in het openbaar bestuur.

Updates

Update
10/4/2024

CXO & Agenda Stad op Creative Bureaucracy Festival

Lees meerLees meer
Update
18/1/2024

Artikel voor gemeentesecretarissen

Lees meerLees meer
Update
21/9/2023

Talkshow Dag van de Stad

Lees meerLees meer

Neem
contact op

Heb jij een voorbeeld waar je de CXO op wil wijzen, of een ander idee? Neem dan vooral contact op!

LinkedIn
Mail